JOHDANTO

Olen luonteeltani utelias ja laajasti erilaisista asioista sekä ilmiöistä kiinnostunut.

ALOITIN OPISKELUNI Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa kuvataidekasvatuksen muuntokoulutuksessa syksyllä 2004. Valmistun taiteen maisteriksi syksyllä 2016. Näiden kuluneen kahden opiskeluvuoden aikana olen kerännyt erilaisia kokemuksia kuvataiteen opettamisesta ja opetuskokemuksia olen saanut eskarilaisista eläkeläisiin harjoitteluissa, työpajaohjauksissa ja sijaistuksissa. Olen aiemmin valmistunut medianomiksi Turun taideakatemiasta ja työskennellyt graafisena suunnittelijana, lehtigraafikkona ja AD:na 90-luvun lopulta lähtien.

Olen luonteeltani utelias ja laajasti erilaisista asioista sekä ilmiöistä kiinnostunut. Tutustun myös hanakasti itselleni uusiin asioihin. Opettajana en ole koskaan valmis vaan tietojen ja osaamisen päivitystä täytyy tehdä jatkuvasti. Olen viime aikoina päivittänyt osaamistani osallistumalla opintojen ohessa esimerkiksi Koodiaapinen-verkkokurssille, jossa olen opetellut koodaamisen alkeita ja koodauksen opettamista peruskouluympäristössä. Olen myös tutustunut digitaaliseen valmistamiseen ja esimerkiksi 3D-grafiikan tekemiseen sekä tiedostojen tuottamiseen 3D-tulostinta varten. Näitä olen opiskellut kurssilla ja omatoimisesti edelleen. Molemmat aiheet ovat nyt ajankohtaisia ja olen kokenut, että näitä on kuvataideopettajanakin hyvä osata. Molempia aiheita olen myös jo opettanut ollessani opettajana Käsityökoulu Robotissa Espoossa. Olen myös tutustunut videoprojisointien tekniikkaan, projection mappingiin ja esimerkiksi valomaalaukseen tietokoneen avulla. Videoprojisointien tekemistä teetin myös ollessani harjoittelussa Annantalossa. Kokeiluni eri ohjelmilla kiteytyivät työpajaan LUX Helsinki-valofestivaalilla. Uteliaisuuteni uusista asioista kääntyy helposti ideoiksi joita kokeilen heti taidekasvatuksessa.

Keskityn tässä lyhyessä portfolioesittelyssäni esittelemään kuvataideopetusta jossa olen käyttänyt nykytekniikan mahdollisuuksia hyväksi. Kerron soveltavasta harjoittelustani Annantalossa ja opetuksestani Käsityökoulu Robotissa. Kerron lyhyesti myös omasta taiteestani ja loppuun esittelen sanapilvellä osaamistani ja kiinnostuksiani. Päivitetty CV:ni esittelee muun muassa taideopintojani, näyttelyihin osallistumistani sekä opetuskokemuksiani. Erillinen CV (jonka lähetän pyynnöstä) esittelee työkokemustani graafisen suunnittelun parissa.

 Käsityökoulu Robotin piirtorobottipaja kirjasto 10:ssä Helsingissä 2015.

Käsityökoulu Robotin piirtorobottipaja kirjasto 10:ssä Helsingissä 2015.